כאן תוכלו למצוא חומרים שליקטתי מאתרים שונים שיכולים לסייע בהוראה מרחוק

תכנון יחידת לימוד מקוונת

כלי לתכנון יחידת לימוד מקוונת

תכנון יחידת לימוד מקוונת

כלי לתכנון יחידת לימוד מקוונת