תכניות הוראה ופריסות מתמטיקה חט"ב 

מורים יקרים,

מצורפת תכניות ופריסות הוראה לשנת הלימודים תשפ"ב.  הינכם מתבקשים ללמד על פי התכנית הזו. בפריסות ניתן למצוא את פירוט הנושאים וחומרי למידה. מומלץ לאורך כל השנה לשלב שאלות אינטגרטיביות, המשלבות נושאים שכבר נלמדו, משמרות את הידע ומעמיקות אותו.