פריסות הוראה תשפ"ג

מורים יקרים,

מצורפת תכניות ופריסות הוראה לשנת הלימודים תשפ"ג.  הנכם מתבקשים ללמד על פי התכנית הזו. בפריסות ניתן למצוא את פירוט הנושאים וחומרי למידה. מומלץ לאורך כל השנה לשלב שאלות אורייניות, שאלות מחיי היומיום ושאלות אינטגרטיביות, המשלבות נושאים שכבר נלמדו, משמרות את הידע ומעמיקות אותו. בתוכנית ההוראה ופריסות נרשמו מספר השעות המומלצות לכל נושא ובכל חודש נותרו ״שעות פנויות״ להשלמה וצמצום פערים.