מצורפות תכניות הוראה מעודכנות, פריסות הוראה מעודכנות עד סוף שנת הלימודים ומסמך דגשים שמטרתו לחדד מהם הדגשים החשובים בשנה זו ומה הנושאים שאפשר לוותר עליהם בשנה זו בלבד בנוסף לנושאים שכבר צומצמו ופורסמו בתכנית ההוראה.

בנוסף, מצורפות פריסות שנתיות תשפ"א לא מעודכנת לשנת קורונה למורים שמעוניינים לעיין בחומרים שנמצאים בפריסות.

שימו לב, במידה ותרצו לערוך את הקבצים יש ללחוץ על הקישור, ליצור עותק (מצד שמאל של החלון יש חץ של סימן "הורדה" או מצד ימין למעלה, לוחצים על "קובץ" ואז "צור עותק").

נא לא לשלוח בקשה לעריכה (אין אפשרות לאשר עריכה ).

אשמח לקבל הערות טכניות (הקובץ לא נפתח...) ופדגוגיות בכתב בלבד למייל saritb2468@gmail.com

כיתהתכנית הוראה מעודכנת תשפ"אפריסה שנתית תשפ"א (לא מעודכנות לשנת קורונה)פריסה מעודכנת תשפ"א מסמך דגשים 23/2/21
כיתה ז'תכנית הוראה כיתה ז'פריסה כיתה ז'פריסה כיתה ז' מסמך דגשים
כיתה ח'תכנית הוראה כיתה ח'פריסה כיתה ח'פריסה כיתה ח'מסמך דגשים
כיתה ט'תכנית הוראה כיתה ט'פריסה כיתה ט'פריסה כיתה ט'   מסמך דגשים
כיתה ט רמה מצומצמתתכנית הוראה כיתה ט' רמה מצומצמתפריסה ט' רמה מצומצמתפריסה ט' רמה מצומצמת   מסמך דגשים