אוסף פריטים 

תיקייה המכילה אוסף פריטים ממועדים שונים של מבחני טימס, מצגות מידע וכו'