מחקר פיזה אתר ראמ"ה

שאלונים לדוגמא ממבחני פיזהמחשב"ה 

מהלכים מעודדי חשיבה בהוראת המתמטיקה

מאסטר it-מט"ח

כאן תוכלו ללמוד, לתרגל וליישם נושאים מרכזיים במתמטיקה בהקשרים מעניינים ומגוונים. בכל נושא תוכלו למצוא סרטונים, הסברים ומשימות תרגול עם משוב אוטומטי. 

הידאטה-מט"ח

הידאטה הוא כלי דיאגנוסטי במתמטיקה לכיתה ט', המספק לכם מידע שוטף על ההתקדמות של התלמידות והתלמידים – הן מבחינת השליטה בנושאים שבתוכנית הלימודים והן מבחינת המיומנויות האורייניות. מורים נדרשים להירשם כדי לקבל הרשאות לפתיחת סביבה

i-MAT

תכנית המתקיימת בפקולטה לחינוך בטכניון, במסגרתה מפותחים חומרי הוראה במתמטיקה אשר נמצאים בהלימה לתכנית הלימודים ומשלבים תהליך של מידול מתמטי לבעיות מתחומי ההנדסה והטכנולוגיה.

"מתמטיקה של החיים"

מאגר משימות ותרגילים למורים ולתלמידים במתמטיקה יישומית שפותח ע"י  צוות מתמטיקה מכון דוידסון. המשימות עוסקות בקישור בין מיומנויות המאה ה – 21 לבין המתמטיקה היישומית והתכנים המתמטיים הנלמדים.  מאפיין נוסף הוא קישור לתחומי דעת נוספים המותאמים לנושאי המשימות, כגון: מדע, רפואה, כלכלה, אמנות, פרסום ועוד. כל משימה מותאמת לנושאים מתמטיים מתוכניות הלימודים

מצוינות מתמטית-אתר ברוח פיזה

המרכז הישראלי למצוינות פיתחו  מגוון שאלות במתמטיקה ברוח המבחן הבינלאומי פיזה, ולצידן תרגילי ריענון בנושאים מתמטיים מרכזיים הרלוונטיים לשאלות. השאלות מלוות ברמזים, בתשובות ובהסברים.


מהלכי"ם

מכון ויצמן

לחשוב רחוק עם מתמטיקה

מכון ויצמן למדע

התכנית כוללת יחידות הוראה, במהלכן התלמידים מתנסים בפתרון בעיות מורכבות בהקשרים מגוונים של העולם הממשי. תכני התכנית תואמים לתכנית הלימודים במתמטיקה של כיתה ט׳ רמה א׳, בדגש על רמות חשיבה מסדר גבוה ופיתוח מיומנויות של מידול מתמטי והוכחה מתמטית, הנדרשות ללימוד מתמטיקה ברמת 5 יח״ל.

מודלים לחשיבה

אוניברסיטת חיפה.

מאו"פ מתמטי

אוניברסיטת חיפה

תכנית מאו"פ מתמטי שמה דגש על יישום ידע מתמטי ופיתוח מיומנויות הקשורות לפתרון בעיות אורייניות (בסגנון פיז"ה PISA) בתחומים שונים. המשימות מאפשרות ללמוד על עובדות ותהליכים בתחומים שונים כגון: כלכלה, ארכיטקטורה, מדעים, החברה ועוד.

התוכנית מיועדת לכיתות הצטיינות וכיתות הטרוגניות בחט"ב (כיתות ח'-ט').