"ארגז החול" המודל

משימות אוריינות במודל- בקישור זה יתווספו משימות נוספות

המרחב הפדגוגי

משימות אוריינות מתוקשבות, משימות אוריינות לא מתוקשבות

אוסף שאלות אורייניות בנושאים שונים לכיתה ז 

 ברוח תכנית הלימודים החדשה בחט"ע
  


 
   ברוח תכנית הלימודים החדשה בחט"ע   

אוסף שאלות אורייניות בנושאים שונים לכיתה ט'

 ברוח תכנית הלימודים החדשה בחט"ע

אוריינות-שאלות לפי שכבות גיל

אוסף שאלות שלוקטו בנושאים שונים לפי שכבות גיל

מאגר משימות אוריינות-תשפ"ב

אוסף משימות אוריינות מומלצות ע"י הפיקוח להוראת המתמטיקה לשכבות ח', ט' בהתאם לתוכנית הלימודים

טעימה של אוריינות

ערכה וליקטה פאתנה מרג'יה