אתר עתודה מדעית טכנולוגית

במרחב הפדגוגי תוכלו למצוא את כל המידע אודות תכנית העתודה המדעית במתמטיקה

פעילויות לסיכום שנה תשפ"ב

אוסף פעילויות לסיכום שנה -פאתנה מרג'יה


מסמך ייעודי עתודה מדעית תשפ"ב

המסמך מכיל קישורים לפריסות ההוראה, תכנית היבחנות וכו'

מסמך ארגון ההוראה בעמ"ט - חדש תשפ"א

כאן תוכלו למצוא פריסות הוראה, הנחיות לשנת קורונה ועוד

פעילות דצמבר

כאן תוכלו למצוא את ריכוז החומרים שהוצגו בהשתלמות בחודש דצמבר