Moodle מתמטיקה חט"ב תשפ"ב

התחדשנו באתר חדש מוזמנים להתרשם

מורים יקרים,

משרד החינוך וצוות ההדרכה מתמטיקה חט"ב, שמחים לפתוח את מרחבי הלמידה בסביבת המודל לחטיבת הביניים.

במרחבים תמצאו חומרים להקנייה, תרגול בסביבת המודל ותרגול נוסף.

השיתוף הוא חינמי!

סביבה זו היא סביבה בפיתוח והיא תעבור שדרוג במהלך חודש נובמבר.

כל מורה יכול לפתוח מרחב מלווה מקצוע לכל אחת מהכיתות שלו, מרחב שבו התלמידים יכולים לתרגל לאורך השנה כולה, והמורה יכול לעקוב אחר הפעילות של תלמידיו. 

פרטים נוספים באגרת