saritb2468@gmail.com

הודעות חשובות:

"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים"

באתר זה ירוכזו חומרים חשובים לעבודת המדריכים והמורים למתמטיקה.


תשפ"ב

27.5.21 

מכתב למורים  - מכינות קיץ

  

16.6.21

"לומדים מתמטיקה בקיץ"-

                 קיץ במודל

23.2.21

מצורף מסמך דגשים להוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים לשנת תשפ"א מסמך דגשים מתמטיקה חט"ב

27.4.21

מצורף מכתב למורים עם אוסף שאלות למיפוי הידע של התלמידים 

28.4.21

הצעה לקיום הערכה שנתית בחט"ב -תכנית עמ"ט שנת הלימודים תשפ"א מכתב למורים


(1/2/21 )MOODLE מרחב ט' רמה מצומצמת עלה.

המרחב מותאם לפריסת ההוראה בכיתה ט' רמה מצומצמת

תכנית הוראה עד סוף תשפ"א מותאמת לשנת קורונה תוכלו למצוא פה 

21/2/21

מתמטיקה במרחב הפדגוגי

אתר זה יחליף את אתר מפמ"ר

תשפ"א

(MOODLE (19/11/20

צוות הפיתוח של המודל מאיר לכם את הדרך

לעזרה והדרכה צרו איתנו קשר

(29/11/20) MOODLE

בימים הקרובים המרחבים החדשים יהיו זמינים לעבודה. יש למה לצפות 

(1/12/20) MOODLE

סביבות הלמידה שודרגו מוזמנים להיכנס ולהנות.

סליחה מה השאלה-בעקבות שדרוג נובמבר

MOODLE 
השקנו את סביבת המודל חט"ב. מידע מפורט באתר זה

(MOODLE (4/11/20  
הצטרפות לקבוצת פייסבוק לתמיכה במורים

פריסות עד חודש דצמבר (5/11/20)

פריסות מעודכנות עד חודש דצמבר תמצאו באתר זה בעמוד פריסות הוראה חט"ב
מכתב למורים -מידע על תכנית ההוראה המעודכנת